Bluetooth Headset BH 608 - Sätta fast headsetet

background image

Sätta fast headsetet

Använd klämman för att fästa

headsetet på kläderna (12).
Fäst försiktigt in headsetet i örat när

du ska använda det.
Fäst hörsnäckans kabel mellan

headsetet och klämman (11) så att

du har hörsnäckan inom räckhåll när

du inte använder headsetet.

SVENSKA