Bluetooth Headset BH 608 - Samtal

background image

Samtal

Använd den mobila enheten som

vanligt om du vill ringa ett samtal

när headsetet är anslutet till

enheten.
Om du vill ringa upp det senast

uppringda numret igen (om den

mobila enheten har stöd för den här

funktionen med headsetet) trycker

du två gånger på knappen svara/

avsluta i passningsläge.
Aktivera röstuppringning (om den

mobila enheten har stöd för den här

funktionen med headsetet) genom

att hålla ned knappen svara/avsluta

i 2 sekunder i passningsläge. Fortsätt

enligt anvisningarna i den mobila

enhetens användarhandbok.
Om du vill besvara eller avsluta ett

samtal trycker du på knappen svara/

avsluta. Om du vill avvisa ett samtal

trycker du två gånger på samma

knapp.
Om du vill stänga av mikrofonen

under ett samtal drar du

avstängningsknappen mot

mikrofonen. Dra knappen i motsatt

riktning för att sätta på mikrofonen.
Om du vill växla ett samtal mellan

headsetet och en kompatibel

ansluten enhet håller du knappen

svara/avsluta intryckt i cirka 2

sekunder.