Bluetooth Headset BH 608 - Komma i gång

background image

Komma i gång

Headsetet innehåller följande delar,

som visas på titelsidan: hörsnäcka

(1), mikrofon (2), mute-knapp (3),

knappen svara/avsluta (4), kontakt

för laddare (5), volym upp-knapp (6),

volym ned-knapp (7), klämma (8),

indikatorlampa (9) och

strömbrytarknapp (10).
Innan du använder headsetet måste

du ladda batteriet och koppla ihop

headsetet med en kompatibel enhet.

Delar av enheten är magnetiska.

Enheten kan dra till sig föremål av

metall. Förvara inte kreditkort eller

andra magnetiska media nära enheten,

eftersom information som lagrats på

dem kan raderas.