Bluetooth Headset BH 608 - Koppla ihop och ansluta headsetet

background image

Koppla ihop och ansluta

headsetet

Innan du kan använda headsetet

måste du koppla ihop och ansluta

det med en kompatibel enhet.
Du kan koppla ihop headsetet med

upp till åtta enheter, men du kan

endast ansluta det till högst två

enheter i taget.
1. Se till att den mobila enheten är

påslagen och att headsetet är

avstängt.

2. Om headsetet inte tidigare har

kopplats till en enhet sätter du på

headsetet. Kopplingsläget

aktiveras och den blå

indikatorlampan börjar blinka

snabbt.
Om headsetet tidigare har

kopplats till en enhet, ser du till

att headsetet är avstängt och

håller strömbrytaren intryckt i

cirka 5 sekunder tills den blå

indikatorlampan börjar blinka

snabbt.

3. Aktivera enhetens Bluetooth-

funktion inom ca 3 minuter och

ställ in telefonen på att söka efter

Bluetooth-enheter. Mer

information finns i

användarhandboken till den

mobila enheten.

4. Välj headsetet i listan med

enheter som hittats.

5. Ange lösenordet 0000 om det

behövs för att koppla ihop och

ansluta headsetet till enheten.
Med vissa enheter kan du behöva

upprätta anslutningen separat

efter hopkopplingen.

SVENSKA

background image

När headsetet är anslutet till minst

en enhet och klart att använda

blinkar den blå indikatorlampan

långsamt.
Om du vill ansluta headsetet

manuellt till den senast använda

enheten håller du knappen svara/

avsluta intryckt i cirka 2 sekunder

(när inga andra enheter är anslutna)

eller gör anslutningen på Bluetooth-

menyn för önskad enhet.
Du kan ställa in enheten så att

headsetet ansluter till den

automatiskt. Om du vill aktivera

funktionen på en Nokia-enhet

ändrar du inställningarna för

hopkopplade enheter på Bluetooth-

menyn.