Bluetooth Headset BH 608 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Läs noggrant igenom

"Information

om batteri och laddare"

innan du

laddar batteriet.

Varning! Använd endast

laddare som godkänts av Nokia för

användning med just den här modellen.

Om andra tillbehör kopplas in kan

telefonens typgodkännande och

garanti bli ogiltiga, dessutom kan det

innebära fara. Om du använder icke

godkända laddare kan det medföra risk

för brand, explosion eller andra faror.
När du kopplar ur något tillbehör från

ett vägguttag håller du i kontakten,

aldrig i sladden.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

SVENSKA

background image

2. Anslut laddarens kabel till

kontakten för laddaren på

headsetet. Den röda indikatorn

lyser under laddning.
Det kan ta upp till 1 timma att

ladda batteriet helt. Om du laddar

batteriet i 15 minuter får du upp

till 3 timmar och 30 minuter

samtalstid.
Om den omgivande

temperaturen är lägre än 0° C

eller högre än 55° C avbryts

laddningen tillfälligt tills att

temperaturen är högre än 0° C

eller lägre än 55° C.

3. När batteriet är fulladdat tänds

den gröna indikatorn. Koppla ur

laddaren från headsetet och

sedan från nätuttaget.

När batteriet är fulladdat har det

kapacitet för upp till 8 timmar

samtalstid och upp till 200 timmar i

passningsläge.
Om du vill kontrollera laddningen

när headsetet inte är anslutet till en

laddare trycker du på strömbrytaren

när headsetet är anslutet till en

mobil enhet. Om indikatorlampan är

grön är laddningsnivån tillräcklig.

Om lampan är gul behöver du ladda

batteriet snart. Om den lyser rött ska

du ladda batteriet.
När batteriet börjar ta slut avger

headsetet en ljudsignal ungefär var

femte minut och den röda indikatorn

blinkar.