Bluetooth Headset BH 608 - Sätta på och stänga av

background image

Sätta på och stänga av

Sätt på headsetet genom att hålla

ned strömbrytaren i ca 2 sekunder.

Headsetet piper och den gröna

indikatorlampan blinkar långsamt

medan headsetet försöker ansluta

till en eller två av de senast anslutna

enheterna. När headsetet är anslutet

till minst en enhet och klart att

använda blinkar den blå

indikatorlampan långsamt. Om

headsetet inte har kopplats till en

enhet aktiveras kopplingsläget

automatiskt.

SVENSKA

background image

Om du vill stänga av headsetet håller

du strömbrytaren intryckt i ca 2

sekunder. Headsetet piper och den

röda indikatorlampan lyser en kort

stund. Om headsetet inte ansluts till

en enhet inom ca 30 minuter stängs

det av automatiskt.