Bluetooth Headset BH 608 - Ta hand om enheten

background image

Ta hand om enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad

produkt framställd med stor

yrkesskicklighet och bör behandlas med

största omsorg. Genom att följa

nedanstående råd kan du se till att

garantin täcker eventuella skador.
• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt

och alla typer av vätskor kan

innehålla ämnen som fräter på de

elektroniska kretsarna.

Om enheten utsätts för väta måste

den få möjlighet att torka helt och

hållet.

• Använd eller förvara inte enheten i

dammiga, smutsiga miljöer. De

rörliga delarna och elektroniska

komponenterna kan skadas.

• Förvara inte enheten i höga eller

låga temperaturer. Höga

temperaturer kan förkorta

SVENSKA

background image

livslängden för elektroniska

apparater, skada batterierna och

förvränga eller smälta vissa plaster.

När enheten värms upp till normal

temperatur från låg temperatur kan

det bildas fukt på insidan vilket kan

skada de elektroniska kretsarna.

• Försök inte öppna enheten.
• Tappa inte enheten. Slå eller skaka

inte heller på den. Om den

behandlas omilt kan kretskorten och

finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier,

lösningsmedel eller frätande/starka

rengöringsmedel för att rengöra

enheten. Rengör endast enhetens

yta med ett mjukt, rent, torrt

tygstycke.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan

täppa till dess rörliga delar och

hindra normal användning.

• Dessa råd gäller såväl enhet som

laddare eller andra tillbehör.