Bluetooth Headset BH 608 - Återvinning

background image

Återvinning
Lämna alltid in uttjänta elektroniska

produkter, batterier och förpackningar

till en återvinningsstation. På så vis

hjälper du till att undvika okontrollerad

sophantering och främjar återvinning

av material. Mer miljöinformation om

produkten och information om hur du

återvinner Nokia-produkter finns på

www.nokia.com/werecycle eller

www.nokia.mobi/werecycle.

Den överkorsade soptunnan på

produkter, batterier,

dokumentation eller

förpackningar är en påminnelse

om att alla elektriska och

elektroniska produkter, batterier och

ackumulatorer ska lämnas till en

återvinningsstation vid slutet av sin

livslängd. Detta krav gäller inom EU.

Kasta inte dessa produkter i det vanliga

hushållsavfallet. Mer miljöinformation

finns i produktens eko-deklarationer på

www.nokia.com/environment.

SVENSKA