Bluetooth Headset BH 608 - Гарнітура Nokia Bluetooth BH-608

background image

Гарнітура Nokia Bluetooth

BH-608

Видання 1

background image
background image

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей

виріб BH-608 відповідає ключовим

вимогам та іншим відповідним

положенням Директиви 1999/5/EC. Копія

декларації відповідності міститься на

веб-сайті http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Всі права захищені.
Nokia, Nokia Connecting People і логотип

Nokia Original Accessories є товарними

знаками або зареєстрованими

товарними знаками Nokia Corporation.

“Nokia tune” є звуковою маркою Nokia

Corporation. Назви інших виробів і

компаній, вказані тут, можуть бути

товарними знаками або комерційними

назвами відповідних власників.
Відтворення, передача,

розповсюдження чи зберігання у будь-

якому вигляді даного документа чи будь-

якої його частини без попереднього

письмового дозволу компанії Nokia

заборонені. Компанія Nokia

дотримується політики безперервного

розвитку. Компанія Nokia залишає за

собою право вносити будь-які зміни та

покращення в будь-який виріб,

описаний у цьому документі, без

попереднього повідомлення.
Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
Зміст цього документа надається "як є".

Крім передбачених чинним

законодавством, жодні інші гарантії,

прямо виражені або такі, що маються на

увазі, включаючи (але не обмежуючись)

неявні гарантії придатності до продажу

та для визначеної мети, не стосуються

точності, достовірності чи змісту цього

документа. Компанія Nokia залишає за

собою право на перегляд цього

документа чи на його анулювання в

будь-який час без попереднього

повідомлення.
У межах, дозволених чинним

законодавством, за жодних обставин

компанія Nokia або будь-який з її

ліцензіарів не несуть відповідальності за

втрату даних або прибутку, а також за

будь-які спеціальні, випадкові,

подальші чи побічні збитки, незалежно

від причини виникнення.
Наявність у продажу окремих виробів

може залежати від регіону. За

докладнішою інформацією звертайтесь

УКРАЇНСЬКА

background image

до свого дилера компанії Nokia. Цей

виріб може містити товари, технології

або програмне забезпечення, які

регулюються експортним

законодавством і нормативно

регулятивними актами США та інших

країн. Відхилення, що суперечать

законодавству, заборонені.