Bluetooth Headset BH 608 - Повторна переробка

background image

Повторна переробка
Завжди повертайте використані

електронні вироби, акумулятори та

пакувальні матеріали до

спеціального прийомного пункту. Це

допомагає перешкодити

неконтрольованій утилізації цих

виробів і сприяє повторному

використанню матеріальних

ресурсів. Щоб ознайомитися з

інформацією про охорону довкілля,

пов’язаною з цим виробом, а також

дізнатися, як утилізувати вироби

Nokia, відвідайте веб-сторінку

www.nokia.com/werecycle або

www.nokia.mobi/werecycle.

Перекреслена корзина з

колесами, зображена на

виробі, акумуляторі,

документації або упаковці,

означає, що після завершення

терміну експлуатації всі електричні

та електронні вироби й акумулятори

підлягають утилізації окремо від

звичайного сміття. Ця вимога

застосовується в Європейському

Союзі. Не викидайте ці вироби з

несортованими міськими відходами.

Щоб отримати додаткову інформацію

про охорону довкілля, див.

Екологічні декларації до виробів на

веб-сторінці www.nokia.com/

environment.

УКРАЇНСЬКА