Bluetooth Headset BH 608 - Керування двома дзвінками

background image

Для керування двома дзвінками

одночасно за допомогою

гарнітури мобільний пристрій

повинен підтримувати профіль

Bluetooth Hands-Free Profile 1.5

(профіль “вільні руки” 1.5) і у

пристрої повинна бути ввімкнена

функція очікування дзвінка.

Очікування дзвінка – це послуга

мережі; вона доступна, коли

гарнітуру підключено лише до

одного пристрою.
Щоб завершити активний дзвінок

і відповісти на дзвінок на

очікуванні, натисніть клавішу

відповіді/завершення.
Щоб відповісти на дзвінок на

очікуванні та поставити на

утримування активний дзвінок,

натисніть і потримайте клавішу

відповіді/завершення протягом

приблизно 2 секунд.
Щоб завершити активний дзвінок

і перейти до дзвінка на

утримуванні, натисніть клавішу

відповіді/завершення.
Щоб переключитися між активним

дзвінком і дзвінком на

утримуванні, натисніть і

потримайте клавішу відповіді/

завершення протягом приблизно

2 секунд.

Увімкнення або