Bluetooth Headset BH 608 - Очищення установок або повернення їх до стандартних значень

background image

клавішу відповіді/завершення.
Щоб відповісти на дзвінок на

другому підключеному пристрої та

поставити на утримування

активний дзвінок на першому

пристрої, натисніть і потримайте

клавішу відповіді/завершення

протягом приблизно 2 секунд.
Щоб завершити активний дзвінок

на другому підключеному

пристрої та зняти з утримування

дзвінок на першому пристрої,

натисніть клавішу відповіді/

завершення.
Щоб переключитися між активним

дзвінком на другому пристрої та

дзвінком на утримуванні на

першому пристрої, натисніть і

потримайте клавішу відповіді/

завершення протягом приблизно

2 секунд.

Очищення установок або

повернення їх до

стандартних значень

Щоб очистити всі установки

гарнітури, вимкніть гарнітуру, а

потім одночасно натисніть і

потримайте клавішу живлення та

клавішу відповіді/завершення

протягом приблизно 8 секунд. З

гарнітури двічі пролунає звуковий

сигнал, а індикатор почергово

блимне червоним і зеленим

кольорами. Після очищення

установок гарнітура переходить у

режим створення пари.
Щоб скинути установки гарнітури,

якщо вона не працює навіть із

достатнім зарядом акумулятора,

з’єднайте зарядний пристрій із

УКРАЇНСЬКА

background image

гарнітурою, утримуючи

натиснутою клавішу живлення.