Bluetooth Headset BH 608 - Увімкнення або вимкнення вібрації

background image

вимкнення вібрації

Можна настроїти гарнітуру, щоб

під час надходження дзвінка

вмикалася вібрація та блимав

світловий індикатор.
За умовчанням вібрацію та

світловий індикатор увімкнено.

Щоб вимкнути вібрацію та

світловий індикатор, якщо

гарнітуру підключено до

УКРАЇНСЬКА

background image

пристрою, натисніть і потримайте

клавішу відповіді/завершення та

клавішу зменшення гучності

протягом приблизно 5 секунд.
Щоб увімкнути вібрацію та

світловий індикатор, натисніть і

потримайте клавішу відповіді/

завершення та клавішу

збільшення гучності протягом

приблизно 5 секунд.

Використання гарнітури із

двома з’єднаними

пристроями

Гарнітуру можна з’єднувати із

двома пристроями одночасно.
Інформацію про об’єднання

гарнітури в пару із другим

пристроєм див. в розділі

"Об’єднання в пару та з’єднання з

гарнітурою"

.

Дозвіл з’єднання із двома

пристроями
За умовчанням гарнітуру можна

з’єднати тільки з одним пристроєм.

Щоб дозволити гарнітурі