Bluetooth Headset BH 608 - Об’єднання в пару та з’єднання з гарнітурою

background image

з’єднання з гарнітурою

Перш ніж використовувати

гарнітуру, її потрібно об’єднати в

УКРАЇНСЬКА

background image

пару із сумісним пристроєм і

встановити з ним з’єднання.
Гарнітуру можна об’єднати в пару

з вісьмома пристроями, але

одночасно вона може бути

з’єднана лише із двома

пристроями.
1. Переконайтеся, що мобільний

пристрій увімкнено, а гарнітуру

вимкнено.

2. Якщо гарнітура раніше не

об’єднувалася в пару із

пристроєм, увімкніть гарнітуру.

Гарнітура перейде в режим

створення пари, а індикатор

почне швидко блимати синім

кольором.
Якщо гарнітура та пристрій

раніше вже об’єднувалися в

пару, переконайтеся, що

гарнітуру вимкнено, а потім

натисніть і потримайте клавішу

живлення протягом приблизно

5 секунд, доки індикатор не

почне швидко блимати синім

кольором.

3. Протягом приблизно 3 хвилин

активуйте функцію Bluetooth у

пристрої та виконайте за

допомогою неї пошук

пристроїв Bluetooth.

Докладнішу інформацію

наведено в посібнику

користувача мобільного

пристрою.

4. Виберіть гарнітуру у списку

знайдених пристроїв.

5. Якщо потрібно, введіть код

доступу 0000, щоб об’єднати

гарнітуру в пару із пристроєм і

встановити з ним з’єднання.
У деяких пристроях може

знадобитися після об’єднання в

пару встановити з’єднання

окремо.

Якщо гарнітура підключена

принаймні до одного пристрою та

готова до використання,

УКРАЇНСЬКА

background image

індикатор повільно блимає синім

кольором.
Щоб вручну з’єднати гарнітуру із

пристроєм, який

використовувався останнім,

натисніть і потримайте клавішу

відповіді/завершення протягом

приблизно 2 секунд (якщо не

підключено інших пристроїв) або

встановіть з’єднання через меню

Bluetooth у пристрої.

У пристрої можна визначити

установки таким чином, щоб

гарнітура встановлювала з ним

з’єднання автоматично. Щоб

активувати цю функцію у

пристрої Nokia, змініть

відповідним чином установки

парного пристрою в меню

Bluetooth.