Bluetooth Headset BH 608 - Увімкнення та вимкнення

background image

Увімкнення та вимкнення

Щоб увімкнути, натисніть і

потримайте клавішу живлення

протягом приблизно 2 секунд. З

гарнітури пролунає звуковий

сигнал, а індикатор повільно

блиматиме зеленим кольором,

поки гарнітура намагатиметься

підключитися до одного або двох

пристроїв, які підключалися

останніми. Якщо гарнітура

підключена принаймні до одного

пристрою та готова до

використання, індикатор повільно

блимає синім кольором. Якщо

гарнітуру не було об’єднано в пару

із пристроєм, гарнітура

автоматично переходить у режим

створення пари.
Щоб вимкнути, натисніть і

утримуйте клавішу живлення

протягом приблизно 2 секунд. З

гарнітури пролунає звуковий

сигнал, а індикатор на короткий

час засвітиться червоним

кольором. Гарнітура вимкнеться

автоматично, якщо протягом

приблизно 30 хвилин її не

приєднати до парного пристрою.

Об’єднання в пару та