Bluetooth Headset BH 608 - Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

background image

Інформація про акумулятор і зарядний

пристрій

Цей пристрій має внутрішній

незнімний акумулятор. Не

намагайтеся вийняти акумулятор із

пристрою, щоб не пошкодити

пристрій.
Цей пристрій призначений для

використання з такими зарядними

пристроями: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4

і DC-9. Точний номер моделі

зарядного пристрою залежить від

типу штекера. Варіант штекера

визначається одним із таких кодів: E,

EB, X, AR, U, A, C, K, B або UB.

Акумулятор можна заряджати та

розряджати сотні разів, але при

цьому він поступово зношується.
Заряджайте акумулятор лише за

допомогою ухвалених зарядних

пристроїв Nokia, призначених для

цього виробу.
Якщо акумулятор використовується

вперше або не використовувався

довгий час, можливо, буде необхідно

для початку заряджання приєднати

зарядний пристрій, від'єднати, а

потім приєднати знову. Якщо

акумулятор повністю розряджений,

УКРАЇНСЬКА

background image

може минути кілька хвилин, перш

ніж на дисплеї відобразиться

індикатор заряджання.
Коли зарядний пристрій не

використовується, вимкніть його з

електричної розетки та від'єднайте

від виробу. Не залишайте повністю

заряджений акумулятор з'єднаним із

зарядним пристроєм, оскільки

надмірне зарядження скорочує строк

служби акумулятора. Якщо повністю

заряджений акумулятор не

використовувати, він з часом

розрядиться.
Завжди намагайтеся зберігати

акумулятор при температурі від 15°C

до 25°C (від 59°F до 77°F).

Екстремальні температури знижують

ємність та тривалість роботи

акумулятора. Пристрій з дуже

нагрітим чи дуже охолодженим

акумулятором може тимчасово не

працювати. Робота акумулятора

особливо обмежується при

температурах значно нижче 0°С.
Не кидайте акумулятори у вогонь,

оскільки вони можуть вибухнути.

Утилізуйте акумулятори згідно з

місцевими нормативними

положеннями. Якщо це можливо,

здайте, будь ласка, акумулятори на

повторну переробку. Не викидайте

акумулятори як побутове сміття.
Ніколи не користуйтесь

пошкодженими зарядними

пристроями.
Вказана тривалість роботи є

приблизною. Фактична тривалість

роботи залежить від багатьох

факторів, таких як вибрані установки

пристрою, використовувані функції

пристрою (або функції, що працюють

у фоновому режимі), стан

акумулятора та температурні умови.

УКРАЇНСЬКА